ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้บริการประชาชน จัดจุดบริการ One Stop Service บริการเบ็ดเสร็จ จุดเดียว

          ศาลจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันให้บริการคู่ความและประชาชน ณ จุดบริการ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนและคู่ความผู้มาติดต่อศาลจังหวัดสุโขทัยได้รับบริการในการยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่างๆ หรือติดต่อศาลในเรื่องอื่นๆในจุดเดียว อันเป็นการจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาติดต่อราชการศาล โดยมีมาตรการในการเว้นระยะห่างของประชาชนและคู่ความ และบริการจุดคัดกรองของคู่ความผู้มีนัดพิจารณาคดีในระหว่างวันที่ 3-28 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.