ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และนางปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์ มีนะโตรี ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย จัดไต่สวนคดีคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม LINE Meeting โดยความร่วมมือของทนายความและผู้ร้อง ตามประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease : covid-19) เพื่อจำกัดการเดินทาง ไม่ให้คู่ความต้องเดินทางมาศาล อันเป็นการลดการรวมตัวของประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลจังหวัดสุโขทัย ตามมาตรการจัดการสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 และเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ณ ห้องพิจารณาคดีพิเศษ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.