ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจ นายพศกร ช่วยหลำ บุตรนางดรุณวรรณ ช่วยหลำ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจ นายพศกร ช่วยหลำ บุตรนางดรุณวรรณ ช่วยหลำ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลและ
วางดอกไม้จันทน์ งานฌาปนกิจ นายพงศกร ช่วยหลำ บุตรนางดรุณวรรณ ช่วยหลำ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมงาน และปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.