ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย มอบเงินบริจาคตามโครงการ “ปันน้ำใจให้คนใกล้ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดสุโขทัย

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคตามโครงการ “ปันน้ำใจให้คนใกล้ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ให้กับนางราตรี เพ็ชรสอาด พนักงานรักษาความสะอาดศาลจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.