ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย ฝึกอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ของอาคารและการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุลิฟท์โดยสารค้างฉุกเฉิน”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมฝึกอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม ZOOM หลักสูตร “การให้ความรู้ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยของอาคารและการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุลิฟท์โดยสารค้างฉุกเฉิน โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้ 1.“การทำงานระบบวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของอาคาร” 2.“การช่วยกรณีเกิดเหตุลิฟท์โดยสารค้างฉุกเฉิน” 3.“การอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้” โดยวิทยากรจากบริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี เชียงใหม่ จำกัด ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.