ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย” พุทธศักราช 2565

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย” พุทธศักราช 2565 โดยร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ข้าวตอก ดอกไม้ ปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 115 รูป ณ บริเวณสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย.