ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญรับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

        เมื่อวันพฤหัสบดี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย,ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย,ผู้อำนวยการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ พร้อมรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.