ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบของขวัญรับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายเศรษฐศักดิ์ อุปจันทรสง่า หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบของขวัญ พร้อมรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.