Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายกมล กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาศักยภาพแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) image