Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)image

image เอกสารแนบ