ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน