Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของศาลจังหวัดสุโขทัยimage

ตารางห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดสุโขทัย

กรุณาคลิกที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดี Google Meeting
ห้องพิจารณาคดีที่ 1
ห้องพิจารณาคดีที่ 2
ห้องพิจารณาคดีที่ 3
ห้องพิจารณาคดีที่ 4
ห้องพิจารณาคดี พิเศษ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ห้องไกล่เกลี่ย
ผัดฟ้อง/ฝากขัง(ห้องเวรชี้)

 

**********************************************************************************************************************

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการพิจารณาคดีแบบออนไลน์

- คลิปสอนการใช้งานโปรแกรม Google Meeting  
- การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานแบบฝ่ายเดียว)
- การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)
- การพิจารณาคดีออนไลน์ (ไต่สวนคดีจัดการมรดก)

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 055 651725 ถึง 9 ต่อ 1333 (ศูนย์หน้าบัลลังก์) ในเวลาราชการ