ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายจตุพร จันทปลิน อัยการจังหวัดรัตนบุรี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายจตุพร จันทปลิน อัยการจังหวัดรัตนบุรี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ นายอำพล บุญประภากร ที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และหารือข้อราชการระหว่างศาลจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเล็กชั้นที่ 2 ศาลจังหวัดสุโขทัย.