ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย

อ.เมือง จ.สุโขทัย

64000 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-651725-29

นอกเวลาราชการ 055-651725 ต่อ 1215

โทรสาร  055-651723

 อีเมล์

sktc@coj.go.th

 

 Social