ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล