ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย ไต่สวนพยานและจัดให้มีการบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Hearing) ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “รักษ์ศาลสีขาว” ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ระยะที่ ๒ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
 

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

  หมายเหตุ    1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                    2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
 

  ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณวัยยรัตน์ ปันทวาย  โทร 055-651729 ต่อ 1333

image
image
image
image
image
image