ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับคดีนักท่องเที่ยว ในศาลจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2564 หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256 ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายจตุพร จันทปลิน อัยการจังหวัดรัตนบุรี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมนู

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

  หมายเหตุ    1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                    2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
 

  ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณรัสรินทร์  ปณีตะผลินทร์  โทร 055-651729

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image