Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศาลจังหวัดสุโขทัย โดยนายกมล กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายบุญชม สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย และคณะ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายกมล กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวนุชจรี จงจิตนิติไพศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะครูฝึกจากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรม ประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
รวมแบบลงทะเบียนศาลจังหวัดสุโขทัย
image
image
image
รวมระบบงานศาลดิจิทัลของศาลจังหวัดสุโขทัย
image
image
รวมระบบงานศาลยุติธรรม
image
image
image
image
image
image
image
image