ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔"" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมทัศนศึกษา ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ผ่านทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วีดิโอเฉลิมพระเกียรติฯ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

  หมายเหตุ    1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                    2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
 

  ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณรัสรินทร์  ปณีตะผลินทร์  โทร 055-651729

image
image
image
image
image
image