ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกศาล ภายใต้โครงการจัดประกวดศาลดีเด่น เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ Conference ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
 

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

  หมายเหตุ    1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                    2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
 

  ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณวัยยรัตน์ ปันทวาย  โทร 055-651729 ต่อ 1333

image
image
image
image
image
image