ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้แทนจากธนาคารออมสินเขตสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญรับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบของขวัญรับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญรับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย” พุทธศักราช 2565 บุคลากรในศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้กับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดสุโขทัย

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

  หมายเหตุ    1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                    2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
 

  ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณวัยยรัตน์ ปันทวาย  โทร 055-651729 ต่อ 1333

image
image
image
image
image
image