ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ส่วนช่วยพิจารณาคดี