Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีimage

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป


image เอกสารแนบ