ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย