ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

บุคลากรในศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้กับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย

     เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ บุคลากรในศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นางทัศนีย์ กลิ่นเมือง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องผู้อำนวยการฯ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย.