ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖