Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด” เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้เด็ก เยาวชน กระทำผิด image

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกมล กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางทัศนีย์ กลิ่นเมือง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด” โดยมีนายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดีไม่กระทำผิดกฎหมาย ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย