Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ